Please rotate your device to Landscape Mode
David Manica led the design of this project as an employee of HOK Venue (now Populous)
Peoria Civic Center
Peoria, Illinois
Peoria Civic Center, som designades av den allra första Pritzker Prize vinnaren, Philip Johnson, kommer att genomgå sin andra stora expansion sedan det öppnade 1982. Utbyggnadens designen löser den svåra utmaningen att skapa en lösning som är både ikonisk och visionär för staden, och samtidigt känslig för den ursprungliga Johnson designen.
 
De existerande centret, som på ett unikt sätt kombinerar en arena, utställningshall och en teater för scenkonst, ville utöka sin utställningslokal till totalt 10.000 sammanhängande kvadratmeter. Ytterligare behov inkluderade flexibla mötesrum / balsals utrymme, nya administrativa kontor, detaljhandel på gatunivå, en ny Grand Hall entré, och förbättrad lastning och underhåll för hela anläggningen. Detta kommer att driva Peoria till en högre marknad grupp och säkerställa anläggningens tillväxt och framgång långt in i framtiden. Den nya designen gav minimal störning till pågående verksamhet i anläggningen under konstruktionen, och fortsätter att samverka den tidigare arenan och teatern – vilket ger  ökad avkastning på expansionens kapitalinvestering. De långa svepande kurvorna i designen skapar en ny entré för hela anläggningen, vilken komplimenterar Johnsons nuvarande "pärlbands" koncept och glas arkad, och kopierar de graciösa enkla kurvor som man finner i den närliggande floden, vilken utlöste Peoria historiska utveckling.

David Manica ledde utformningen av detta projekt som anställd av HOK Sport (numera Populous)
NEXT PROJECT PREVIOUS PROJECT