Please rotate your device to Landscape Mode
David Manica led the design of this project as an employee of HOK Sport (now Populous)

Chelsea Massey

Hide Page

CHELSEA MASSEY


På MANICA inkluderar Chelsea ansvaret för förvaltningen av den dagliga affärsverksamheten. Hon samarbetar och stöder hela laget för att säkerställa en smidig och effektiv verksamhet. Utöver hennes stöd och övervakning av affärsverksamheten leder och leder även Chelsea ledarprogrammet för David Manics andra satsning, The Monarch Cocktail Bar & Lounge. I denna roll är hon direkt ansvarig för försäljning, förvaltning och uppföljning av alla aspekter av händelseprogrammet för företaget.

Innan han gick med i MANICA Architecture, var Chelsea en skollärare som specialiserat sig på kognitiv utveckling för barn i åldern sex till tio år. Chelsea utexaminerades från Missouri State University med en kandidatexamen i utbildning. Hon bor i Kansas City och njuter av att höja exotiska husdjur på fritiden.